Informasjon vedrørende refusjon for stengte dager i AKS

Regningsmottakere av oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen skal bli refundert for stengte dager i mars.

Det er to fremgangsmåter. For de som har en aktiv plassering i AKS skjer trekket automatisk gjennom faktureringen av mai. Har barnet sluttet på AKS, vil skolen manuelt utføre refusjon.

For barn med plassering i mai vil fakturaen inneholde dette:

    ·  Fakturering av opphold i mai inkludert trekk for stengte dager i mars og tillegg for åpne dager i april.

    ·  Ingen fakturering av kost

    ·  Flyttede tillegg fra april og tillegg for mai.

Slik vil de utfakturerte satsene for mai se ut:

Type/Inntektsgrense

Tom kr 224 694

Tom kr 399 456

Fra kr 399 457

Heltidsplass

Kr 350

Kr 643

Kr 1 638

Deltidsplass

Kr 225

Kr 413

Kr 1 107

Gratis kjernetid 100%

Kr 125

Kr 230

Kr     531