AKS i forbindelse med stenging

Pris og betaling for barnehage og AKS i forbindelse med stenging


Foreldre slipper å betale for barnehage og Aktivitetsskolen (AKS) så lenge tilbudet er stengt på grunn av koronautbruddet. Når barnehagene og skolene er stengt på grunn av virusutbruddet har det økonomiske konsekvenser for både barnehager og foreldre. Nå har regjeringen bestemt at foreldre skal slippe å betale, og at barnehagene skal få dekket bortfallet av foreldrebetaling.

Oslo kommune ber om at foresatte betaler de fakturaer som allerede er sendt ut. Fratrekk for stengte dager vil gis på kommende fakturaer. De som av økonomiske grunner ikke kan betale, bes om å ta kontakt med bydelen.

Fritak for å betale gjelder også de som mottar et tilbud fordi foreldrene har jobb med samfunnskritiske funksjoner eller fordi barna har særskilt omsorgsbehov slipper å betale.

Les mer om stengte barnehager og skoler på Utdanningsdirektoratets nettsider

 

Ved spørsmål kontakt AKS-leder på telefon 93435276